Dřevovláknité desky Pavatex

ImagePAVATEX S.A. je švýcarský výrobce zabývající se od roku 1932 výrobou vysoce kvalitních dřevovláknitých desek.

 

Dřevovlákno PAVATEX nemá adekvátní náhradu v jiných izolačních materiálech, neboť zajišťuje ekonomickou spotřebu energie nejen v zimním, ale současně i v letním období.

Tyto desky jsou 100% ekologickým materiálem, díky nemuž lze bydlet ve zdravějším prostředí.

Image

Ceník izolací Pavatex naleznete v sekci: Ceníky.

Na vyžádání zašleme i technické listy a poradíme s jakoukoliv skladbou na domě.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dřevovláknitá a foukaná izolace Steico Image

Výběr správné izolace patří mezi nejdůležitější rozhodnutí při výstavbě, nebo rekonstrukcí Vašeho obydlí. U nás jste na správné adrese. Nabízíme Mercedes mezi izolacemi s konkurenční cenou oproti recyklované foukané celulóze. Dřevo je odjakživa oblíbeným materiálem používaným ve stavebnictví právě kvůli svým tepelně izolačním vlastnostem. Izolace na bázi dřeva tvoří zdravé mikroklima v interiéru, je funkční v létě iv zimě, reguluje vlhkost, voní a působí na člověka přirozeně a příjemně. Naším úkolem je přinést zákazníkovi řešení, které je kvalitní, trvalé a cenově dostupné. Foukané dřevní vlákno aplikujeme výhradně pomocí certifikované společnosti s dlouhodobými zkušenostmi. Díky produktu s nejvyšší kontrolou kvality nabízíme jen technicky ověřené řešení.

ZAJÍMÁ NÁS PROSTŘEDÍ V KTERÉM ŽIJEME VŠICHNI

VARIABILITA A FLEXIBILITA - PŘEDNOSTI FOUKANÉ IZOLACE

Dřevní vlákno STEICO ZELL se skládá z čistých volných dřevních vláken. Každé z těchto vláken má všechny přednosti přírodního dřeva: trvanlivost, stabilitu a velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. K vytvoření izolační vrstvy jsou vlákna pod vysokým tlakem vháněny (foukány) buď do uzavřených dutin konstrukce, kde se přesně přizpůsobí jejímu tvaru, nebo jsou foukané volně např. na strop vazníkové krovu, kde perfektně překryjí každý detail. Pro foukanou izolaci STEICO ZELL není jakýkoliv prostor žádnou překážkou. Také instalační prvky v prostorách určených na zateplení jsou při foukání dokonale izolované bez zdlouhavé ruční práce.


BEZPEČNOST ULOŽENÍ

Foukaná izolace z dřevního vlákna se aplikuje do požadovaného objemu podle typu konstrukce. Objem izolace zajišťuje aby byla vždy trvalá a nesesedala (neklesala). Při foukání dochází k propletení jednotlivých dřevních vláken ve třech dimenzích pokud jejich mechanickému spojení (mikroskopické uchycen

Dřevní vlákno     Dřevní vlákno     Dřevní vlákno

Dřevní vlákno a jeho provázání zvětšené mikroskopem


PŘÍJEMNÉ KLIMA V MÍSTNOSTECH PO CELÝ ROK HŘEJE, CHLADÍ A REGULUJE VLHKOST

Díky difúzní otevřenosti (paropropustnosti) buněčné struktury reguluje dřevní vlákno prostorovou vlhkost a přispívá tak z hlediska biologie stavby k vytvoření optimálního prostředí pro zdravé bydlení. Vysokou schopností akumulace tepla zamezuje přehřívání prostor v letním období a vytváří tak i v nejžhavějších dnech příjemné klima s příjemnou chladnou teplotou. Se svou nízkou tepelnou vodivostí nás na druhé straně ochraňuje před chladem v zimním období.


VÝHODY FOUKÁNÍM DŘEVĚNÉHO VLÁKNA STEICO ZELL

 • Izolace bez spár, dokonalé zatěsnění
 • Ochrana proti chladu v zimě
 • Výborná ochrana proti přehřívání v letním období
 • Bezpečná vzhledem k dlouhodobé zkušenosti a kvalitě vstupní suroviny produktu
 • Díky provázání dřevních vláken je dlouhodobě bezpečná vůči sesedání
 • Vysoká kvalita zpracování zajištěna vyškolenou realizační firmou
 • Čisté dřevní vlákna z čistého neošetřeného dřeva
 • Akustická a protipožární ochrana
 • Ekologická, recyklovatelná izolace šetrná k životnímu prostředí
 • Vysoká difúzní otevřenost pro zvýšení bezpečnosti a trvanlivosti konstrukce

Výrobní proces

Výrobní proces je jednoduchý. Vstupní surovina měkké jehličnaté dřevo se naseká na dřevní štěpku, která se při termo-mechanickém procesu dokonale rozvlákní. Tak vznikne dřevní vlákno, které se následně vysuší a je připraveno k balení do přepravních pytlů.

Výrobní proces STEICO ZELL     Výrobní proces STEICO ZELL     Výrobní proces STEICO ZELL


Výrobní proces STEICO ZELL

VÝROBNÍ PROCES DŘEVĚNÉHO VLÁKNA - STEICO ZELL


Porovnání vlastností dřevního vlákna s recyklovanou foukanou celulózou

 

Dřevovlákno

Dřevovlákno

Recyklovaná celulóza

Recyklovaná celulóza

Tepelný odpor při hr. 20 cm R = 5(m2.K/W) R = 5(m2.K/W)
Faktor difúzního odporu µ = 1-2 µ = 1
Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,038 - 0,039 W/m.K λ = 0,039 W/m.K
Objemová hmotnost ρ = 32-45 kg/m3 ρ = 28-65 kg/m3
Součinitel prostupu tepla při tl. 20 cm U = 0,2 W/(m2K) U = 0,2 W/(m2K)
Měrná tepelná kapacita c = 2100 J/(kg.K) c = 1944 J/(kg.K)
Třída hořlavosti B2 B2-B1
Zdravotní nezávadnost bez nebezpečných sloučenin bez nebezpečných sloučenin

Přírodní dřevní vlákno STEICO ZELL má vyšší tepelnou kapacitu než ostatní foukané izolace. To znamená, že v zimě ve větší míře zpomaluje vychladnutí vnitřního prostoru a v létě zase zpomaluje jeho přehřívání. Jednoduše řečeno má vyšší akumulační schopnost. Další výhodou je, že při realizaci se aplikuje do konstrukce v menší objemové hmotnosti což v konečném důsledku šetří spotřebu materiálu a tím i finanční náročnost celé realizace.


POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Dřevní vlákno STEICO ZELL při požáru spíše doutná než hoří. Díky uhelnatění požár postupuje pomaleji a chrání tak konstrukci před poškozením. Na obrázku vidíme dopad otevřeného plamene na dřevěném vlákně ve srovnání s minerální vatou.

STEICO ZELL při požáru    bný proces je jednoduchý. Vstupná surovina mäkké ihličnaté drevo sa naseká na drevnú štiepku, ktorá sa pri termo-mechanickom procese dokonale rozvlákni. Tak vznikne drevné vlákno, ktoré sa následne vysuší a je pripravené na balenie do prepravných vriec.Výrobný proces je jednoduchý. Vstupná surovina mäkké ihličnaté drevo sa naseká na drevnú štiepku, ktorá sa pri termo-mechanickom procese dokonale rozvlákni. Tak vznikne drevné vlákno, ktoré sa následne vysuší a je pripravené na ba     STEICO ZELL při požáru     STEICO ZELL při požáru


TECHNICKÉ PARAMETRY

Všeobecné schválení stavebního dozoru DIBt Z-23.11-1120
Evropské technické schválení ETA – 12/0011
Třída stavebního materiálu podle DIN 4102 B2
Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 E
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λd (W / mK) podle AbZ-Z-23.11-1120 0,040
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λd (W / mK) podle ETA - 12/0011 0,038
Doporučená objemová hmotnost ρ (kg / m3) uloženého materiálu: Volné foukání na podlahu / cca. 32-38 kg
Střecha ≤ 45°, podlaha a strop / cca 35-45 kg
Střecha ≥ 45°, stěna / cca 38-45 kg
Součinitel difúzního odporu μ 1-2
Měrná tepelná kapacita c (J / kg.K) 2100
Složení materiálu čisté dřevní vlákno, fosfát amonný, kyselina boritá

Přídavné složky v dřevěném vlákně jsou zdraví neškodné materiály využívané běžně v potravinářství při výrobě masných výrobků, nebo v lékařství např. při výrobě očních kapek:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfore%C4%8Dnan_amonn%C3%BD 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_borit%C3%A1

CERTIFIKACE


Realizace

Pro foukanou izolaci STEICO ZELL není jakýkoliv prostor žádnou překážkou. Pomocí kvalitní techniky je při foukání izolace dosaženo homogenní vyplnění každé dutiny, nebo prostoru bez mezer a spár. Také instalační prvky v prostorách určených na zateplení jsou při foukání dokonale izolované bez zdlouhavé ruční práce. Ať už se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci je izolace STEICO ZELL vždy mimořádně příznivá z hlediska nákladů i ekologie.

RYCHLÉ ZPRACOVÁNÍ A TRVALÁ KVALITA

Aplikace STEICO ZELL je realizována výhradně prostřednictvím vyškolené firmy. Nároky na samotný výrobní proces jsou taktéž velmi vysoké. Kontrola nad výrobou probíhá v Německém renomovaném institutu MPA NRW (úřad pro kontrolu materiálu Nordhein-Westfalen, Dortmund).

Dřevní vlákno STEICO ZELL se pomocí vanoucího stroje vhání přes flexibilní trubku přímo do konstrukce, nebo volně na místo určené k zaizolování. Velkou výhodou je, že stroj i materiál se nenachází po dobu realizace v prostorách budovy, čímž je zajištěna plynulá práce v jakémkoliv prostoru. Při realizaci nevzniká žádný odpad - pokud zůstane nějaký materiál může se jednoduše kompostovat. Značka kvality produktu a zaškolená aplikační firma jsou zárukou pro zákazníka.

OBLAST POUŽITÍ

 • Vhodné pro izolaci všech dutin stavebních konstrukcí
 • Efektivní a ideální řešení volně foukané izolace vazníkových krovů
 • Vhodné pro prefabrikované střešní a stěnové dílce
 • Ideální pro sanaci střech, stropů, stěn i podlah
Potřebujete více informací? Zavolejte nám na telefon 731 612 626 nebo nás kontaktujte pomocí formuláře